ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 103 ปี ชาตกาล

ขอเชิญสาธุชน และศิษยานุศิษย์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 103 ปี ชาตกาล

ขอเชิญร่วมสวดลักขี 103 จบ
เพื่อน้อมถวาย เป็นจาริยบูชาคุณ แด่

เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566
เวลา 9:00 น. – 12:30 น.
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
สุญาโณ สำนักงานใหญ่ต่างประเทศ
3507 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90023

ในการนี้ ขอเชิญทุกท่าน เข้ากราบสักการะบูชา รูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริง
และ พระอัฐิธาติ เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ที่ได้อัญเชิญ มาจากประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จงานพิธี

หมายเหตุ
การแต่งกายชุดสีขาว สุภาพ