งานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 มหาโชติปัญญา. 3 ธ.ค. 2560

นักศึกษาครูสมาธิ รุ่นมหาโชติปัญญา ณ ศูนย์ทิพย์ ได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 2 มีการคัดเลือก ประธาน รองประธาน เลขา และหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมทั้ง 9 กลุ่ม รวมทั้งนักศึกษายังได้ร่วมกันทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ และร่วมกันร้องเพลงของสถาบัน