งานปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 7. 13 สิงหาคม 2560

นักศึกษากล่าวแสดงความในใจ และแชร์ประสบการณ์ในการเรียน ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิ รุ่น 7 มหาโชติปัญญา วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ สาขาศูนย์ทิพย์ วัดป่าธรรมชาติ