งานโลตัสเฟสติวัล. 15-16 ก.ค. 2560

คณะจิตอาสาของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดบูทแนะนำสถาบันให้แก่ผู้เข้าชมงานโลตัสเฟสติวัล เมื่อวันที่ 15-16 ก.ค. 2560 ณ Echo Park Terrace, Los Angeles, CA