พิธีเปิดป้ายสาขา LA. 2 กรกฎาคม 2560

พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นประธานเปิดป้ายสาขา ศูนย์ทิพย์ วัดป่าธรรมชาติ แอลเอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่สอนสมาธิ วันอาทิตย์ที่ 2 July 2017 ขยายการทำสมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพเพื่อผลิตครูสมาธิ และสอนสมาธิสู่มหาชนต่อไป…ส.ธัมมวโร