งานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 มหาโชติปัญญา. 1 ต.ค. 2560

งานกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 1 รุ่นมหาโชติปัญญา วันที่ 1 ต.ค. 2560 ณ ศูนย์ทิพย์วัดป่าธรรมชาติ