คำถามที่พบบ่อย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ, ประเทศสหรัฐอเมริกา

tudong

ใครคือหลวงพ่อวิริยังค์? ใครเป็นครูอาจารย์ของหลักสูตร?

พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร คือผู้สร้างหลักสูตร ซึ่งท่านสอนหลักสูตรนี้ครั้งแรกในประเทศไทยและในภาคพื้นอเมริกาเหนือในเวลาต่อมา พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรได้รับการยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์สอนวิชาสมาธิ ซึ่งท่านบวชเป็นพระภิกษุในศาสนาพุทธฝ่ายอรัญวาสีมานานกว่า 80 พรรษา และท่านยังได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นพระมหาเถระผู้สอนสมาธิกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทย ท่านได้เริ่มดำเนินการเปิดหลักสูตรครูสมาธินอกประเทศไทยครั้งแรก ณ. เมือง เอ็ดมันตัน ประเทศแคนาดา เมื่อปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) ปัจจุบันหลักสูตรครูสมาธิเปิดทำการสอนรวม 6 สาขา ในประเทศแคนาดา และ 3 สาขาในประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรครูสมาธิดำเนินการเรียนการสอนด้วยระบบพี่เลี้ยง กล่าวคือคณะผู้ดำเนินการและคณาจารย์เป็นจิตอาสาสมัคร/คณะศิษย์เก่าของสถาบันพลังจิตตานุภาพ ซึ่งพระอาจารย์วิริยังค์ได้ฝึกฝนอบรมเหล่าคณาจารย์ด้วยตัวของท่านเอง

ทำไมจึงต้องทำสมาธิ? และสมาธิมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธินั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้วผู้ปฏิบัติสมาธิส่วนใหญ่จะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสงบและความสุข, นอนหลับสบายคลายกังวล, มีสมาธิที่เข้มแข็งขึ้น เพิ่มพูนสุขภาพกายและจิต ตลอดจนมีอารมณ์ดีขึ้นเป็นต้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านได้ที่หัวข้อ Why meditate? หรือ ทำสมาธิทำไม? ในเว็บไซต์ของเราได้)

ท่านสอนปฏิบัติกรรมฐานแบบไหน? ท่านสอนวิปัสสนากรรมฐานไหม?

หลักสูตรครูสมาธิได้เน้นการฝึกสมาธิที่เรียกว่า “สมถกรรมฐาน” สมถะ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่าความสงบใจ ซึ่งเป็นคำอธิบายทั้งวิธีการ (เทคนิค) และสภาวะจิตในการทำสมถกรรมฐานนี้ ในด้านเทคนิคกล่าวคือ ด้วยการเพ่งใจด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงแบบหนึ่ง เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันได้โดยที่อยู่เหนือหรือไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งรบกวนต่างๆที่เข้ามาขัดขวางทั้งทางสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่ความว้าวุ่นที่จิตใจของเราก่อขึ้นเอง นี่คือความหนักแน่นมั่นคง ซึ่งเราอยู่กับปัจจุบันได้โดยไม่จำเป็นต้องข้องเกี่ยวกับโลกรอบๆตัวเราหรือแม้แต่ภายในจิตใจของเรา
เมื่อปฏิบัติวิธีนี้ไปได้สักระยะความสงบสุขและเยือกเย็นใจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐานถือเป็นรากฐานของการปฏิบัติกรรมฐานที่ดีของกรรมฐานทั้งหมดทั้ง ซึ่งรวมทั้งวิปัสสนากรรมฐานด้วย เราจะอภิปรายถึงทฤษฎีของการปฏิบัติวิปัสสนา แต่ว่าเราจะไม่ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาในช่วงการเรียนประจำวันของเรา เนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของสมถกรรมฐานก่อน. อันเป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะมีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาได้

นักศึกษาจำเป็นต้องเป็นชาวพุทธไหมที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้? หลักสูตรนี้จะสอนเกี่ยวกับศาสนาพุทธไหม?

หลักสูตรนี้เปิดให้กับประชาชนทั่วไป ทุกศาสนา หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีศาสนาก็สามารถเรียนได้ ถึงแม้ว่าทฤษฎีและการปฏิบัติจะมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาก็ตาม เราจะเน้นการทำสมาธิ และไม่สอนเกี่ยวกับศาสนาแต่อย่างไร

หลักสูตรมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? และทำไมจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรนี้?

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีเพียงค่าหนังสือหลักสูตรครูสมาธิเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นค่าพิมพ์หนังสือเท่านั้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว คณาจารย์ในสถาบันฯ ทุกท่านเป็นจิตอาสาสมัครผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรครูสมาธิมาก่อน ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเปิดหลักสูตรนี้ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเลย

หลักสูตรนี้ใช้เวลานานเท่าไร นักศึกษาจำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาอย่างไร?

หลักสูตรเรียน ออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19)  เรียนผ่านระบบ Zoom App. ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 6 เดือน 
การปฐมนิเทศ ผ่านระบบ Zoom App
เริ่มเรียน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเวลา 16.00-18.00  น. จำนวน 100 ชั่วโมงเรียน ผ่านระบบ Zoom App

ในภาคปฏิบัติสมาธิเราจะมีการนำนักศึกษาเดินจงกรม 30 นาทีและการนั่งสมาธิ 30 นาที หากนักศึกษาวางแผนที่จะมาเรียนเพื่อการพัฒนาตนเอง เราไม่มีข้อบังคับในเรื่องเวลาเรียน. อย่างไรก็ตามสำหรับนักศึกษาผู้ที่จะได้รับประกาศนียบัตรนั้น จำเป็นต้องมาเรียนให้ครบ 200 ชั่วโมง หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องขาดวันเรียนบ้าง นักศึกษาสามารถชดเชยได้ด้วยการทำการบ้าน ซึ่งคณะผู้ดำเนินการของสถาบันจะอธิบายให้นักศึกษาทราบโดยละเอียดในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเรียน

ทำไมนักศึกษาต้องมาเข้าร่วมเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ?

การทำสมาธิให้เป็นนิสัยเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งของการสร้างรากฐานที่มั่นคงของการทำสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิใช้เวลา 6 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นเวลานานพอที่จะช่วยให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติสมาธิสร้างนิสัยในการปฏิบัติสมาธิให้มั่นคงได้ ส่วนการเรียนภาคทฤษฎีของวิชาสมาธิเป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบทเรียนในหนังสือจะช่วยอธิบายขยายความบริบท ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจประสบการณ์ของตนที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติสมาธิได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น!

ถ้าฉันไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน หรือ ถ้าฉันเคยฝึกสมาธิมาแล้ว หลักสูตรครูสมาธินี้จะเหมาะกับฉันไหม?

ไม่ว่านักศึกษาจะมีประสบการณ์การปฏิบัติสมาธิมาแล้วหรือไม่ก็ตาม หลักสูตรนี้จะนำเสนอข้อมูลและทักษะเพื่อช่วยให้นักศึกษาสร้างนิสัยในการปฏิบัติสมาธิที่มั่นคงได้ สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่หลักสูตรนี้จะสอนนักศึกษาทีละขั้นตอนของการฝึกสมาธิ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาวางพื้นฐานในการปฏิบัติสมาธิที่มั่นคงได้ด้วย. ในส่วนของนักศึกษาที่เคยฝึกปฏิบัติสมาธิมาแล้ว เราขอให้นักศึกษาวางการฝึกหัดเดิมของท่านไว้ก่อน. เพื่อที่นักศึกษาจะได้ลองฝึกหัดวิธีการฝึกสมาธิแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาได้ต่อยอดและเสริมสร้างทักษะความชำนิชำนาญ, เสริมกุศโลบายและเรียนรู้ภาคทฤษฏี เพื่อช่วยพัฒนาในด้านการปฏิบัติสมาธิให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

หลักสูตรครูสมาธิมีสอนเป็นภาษาอังกฤษไหม?

ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพ มีสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทย สำหรับคนไทย ที่พำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลน  และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา เป็นหลักสูตรที่ไม่มีค่าเล่าเรียน สมดังที่ท่านพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์มีเจตนารมณ์ว่า สันติสุขของโลกสามารถบรรลุผลได้ หากประชากรชาวโลกจำนวนมากพอมาร่วมกันปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอ

.           .           .          .