สำนักงานใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ 
3507 E 7th St.
Los Angeles, CA 90023
Phone: 323-685-2763