สำนักงานใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ 

Willpower Institute USA, Suyano

1567 S Reservoir St
Pomona, CA 91766

Phone: 323-685-2763