Thai New Year festival ครั้งที่ 13

นักศึกษาครูสมาธิ สาขาลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ทำการเปิดบูทประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาที่งาน Thai New Year festival ครั้งที่ 13