ขอเชิญร่วมพิธี “น้อมรำลึก ๓ ปี มรณกาล” เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ / กัลยาณมิตร สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ

ร่วมพิธี “น้อมรำลึก ๓ ปี มรณกาล” เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ อาคาร สนง.ใหญ่ สุญาโณ
1567 S.Reservoir St, Pomona, CA 91766

การแต่งกาย: ชุดสุภาพสีขาว

สำรองชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมงานและร่วมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันหลังจบพิธี ที่..

คุณขนิษฐา
(213) 258-8027

คุณรัชนีย์
(213) 247-5790

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง