สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ Willpower Institute USA จดทะเบียนขึ้นเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Nonprofit Public Benefit Corporation 501(c)(3) เพื่อสอนวิชาสมาธิแก่ชาวไทยและชาวอเมริกัน ทุกเชื้อชาติ ไม่จำกัดศาสนา และลัทธิ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3507 E.7th Street, Los Angeles, CA 90023 อยู่ East L.A. ห่างจากดาวน์ทาวน์ไม่มาก

พระอาจารย์หลวงพ่อได้ตั้งชื่ออันเป็นมงคลว่า สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ และท่านได้มีเมตตาเจิมป้ายเปิดสำนักงานใหญ่ Willpower Institute USA เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งพระอาจารย์ เสริมพร ธัมมวโร พระอุปัฏฐากพระอาจารย์หลวงพ่อ ได้รับมอบหมายให้มาเป็นผู้ทำหน้าที่เปิดป้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา

โดยรุ่นภาคภาษาไทยรุ่นแรกของสถาบันสุญาโณนี้ มีชื่อที่พระอาจารย์หลวงพ่อตั้งให้ ชื่อว่า รุ่นสุทธิญาณ (แปลว่าญาณที่บริสุทธ์) ซื่งได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

อนึ่ง ในอดีต นักศึกษาได้จบหลักสูตรครูสมาธิจากศูนย์ทิพย์ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ ที่ได้ผลิตครูสมาธิมา 5 รุ่น ร่วม 600 คนแล้ว แต่บัดนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของพระอาจารย์หลวงพ่อ ที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรครูสมาธิภาคภาษาอังกฤษแก่อเมริกันชนโดยไม่อิงศาสนา การดำเนินงานตามระบบ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในความดูแลของกรรมการบริหารที่พระอาจารย์หลวงพ่อแต่งตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานภายใต้นโยบายของพระอาจารย์หลวงพ่อ จะทำให้การขยายงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อความเป็นเอกภาพ และสานต่อเจตนารมณ์ของพระอาจารย์หลวงพ่อ ในการเผยแผ่วิชาสมาธิแก่ชาวโลกได้ ดังที่เราได้เห็นจากความสำเร็จในประเทศแคนาดาเป็นตัวอย่าง ที่ท่านได้ไปบุกเบิกเอง จนรัฐบาลประเทศแคนาดารับรองหลักสูตรครูสมาธิที่ช่วยผลิตคนให้เป็นคนดี มีความสุข

ซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายงานขยายศูนย์ เพื่อรองรับอเมริกันชนที่สนใจจะเรียนวิชาสมาธิได้อย่างถูกต้องและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน (ยกเว้นค่าหนังสือประกอบการเรียน 3 เล่ม รวม $95 เท่านั้น) และชาวไทยที่สนใจในการเรียนหลักสูตรครูสมาธิด้วย