พิธี “สวดลักขี ในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ๑๐๔ ปี ชาตกาล”(01-07-2024)

ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. (บ่ายโมงตรง)

ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ
อาคาร สำนักงานใหญ่ เมืองโพโมนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

1567 S.Reservoir St, Pomona, California 91766 USA