ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 103 ปี ชาตกาล

ขอเชิญสาธุชน และศิษยานุศิษย์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 103 ปี ชาตกาล

ขอเชิญร่วมสวดลักขี 103 จบ
เพื่อน้อมถวาย เป็นจาริยบูชาคุณ แด่

เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566
เวลา 9:00 น. – 12:30 น.
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ
สุญาโณ สำนักงานใหญ่ต่างประเทศ
3507 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90023

ในการนี้ ขอเชิญทุกท่าน เข้ากราบสักการะบูชา รูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริง
และ พระอัฐิธาติ เจ้าประคุณสมเด็จ พระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ที่ได้อัญเชิญ มาจากประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จงานพิธี

หมายเหตุ
การแต่งกายชุดสีขาว สุภาพ

2022 Free Online Meditation Classes

Online Meditation Classes VIA Zoom App

Australia & New Zealand Class Schedule

 • Orientation on: Saturday September 10, 2022
  Australia 9:00AM – 11:00AM
  New Zealand 11:00AM – 1:00PM
 • Class Starts on: Monday September 13, 2022 Tuesday – Saturday
  Australia 9:00AM – 11:00AM
  New Zealand 11:00AM – 1:00PM

America & Canada Class Schedule

 • Orientation on: Friday September 9, 2022
  4:00PM – 6:00 PM PST
  5:00PM – 7:00PM MST
  7:00PM – 9:00PM EST
 • Class Starts on: Monday September 12, 2022 Monday – Friday
  4:00PM – 6:00 PM PST
  5:00PM – 7:00PM MST
  7:00PM – 9:00PM EST

Online Class Apply Application

To find more information about the course please send an email to info@willpowerinstituteusa.com