ขอเชิญร่วมพิธี “สวดลักขี ในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ๑๐๔ ปี ชาตกาล” วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรียนเชิญ ศิษยานุศิษย์ / กัลยาณมิตร สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ

ร่วมพิธี “สวดลักขี ในวันคล้ายวันเกิด ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ๑๐๔ ปี ชาตกาล”

ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. (บ่ายโมงตรง)

ณ อาคาร สนง.ใหญ่ สุญาโณ
1567 S.Reservoir St, Pomona, CA 91766

การแต่งกาย: ชุดสุภาพสีขาว

**สามารถเข้าร่วมบำเพ็ญศีล ๘ ในเย็นวันที่ ๗ ถึงเช้าวันอังคารที่ ๙ มกราคม เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชา อีกทั้งสร้างอริยทรัพย์แก่ตน ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

กรุณาสำรองชื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมงานและอาหารเย็น ที่..

คุณขนิษฐา
(213) 258-8027

คุณรัชนีย์
(213) 247-5790

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง

ประกาศเรื่องการปฏิบัติศีล ๘ ที่สถาบันฯ

WILLPOWER INSTITUTE SUYANO INTERNATIONAL

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ ต่างประเทศ

มีความยินดีแจ้งกัลยาณมิตร ศิษย์ใน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร ที่มีความศรัทธาในการปฏิบัติศีล ๘ ที่สถาบันฯ สามารถมาถือศีล ๘ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน (เดือนละครั้ง จากนี้ไป ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นี้ เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน คือวันอาทิตย์เย็น ถึงวันอังคารเช้า
สถาบันฯ สุญาโณ ตั้งอยู่ที่ 1567 S. Reservoir Street, Pomona, CA 91766 สถานที่เป็นสัปปายะ อาหารและน้ำมีจัดเตรียมให้ มีที่จอดรถเปีนส่วนตัว สะดวกปลอดภัย

กรุณาโทรติดต่อและสำรองชื่อผู้เข้าปฏิบัติศีลกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้น

สิ่งของสวนตัวที่ต้องเตรียมมา เครื่องนอน ชุดขาวตามสะดวก ฯลฯ

ติดต่อ คุณขนิษฐา ยุพเมฆ 213-258-8027 หรือ
คุณลินดา ประภาพัฒน์ 323-842-3558

ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566