เปิดเรียน ครูสมาธิ รุ่น 11 อวิหา (ผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน)

WILLPOWER INSTITUTE SUYANO INTERNATIONAL

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ต่างประเทศ
1567 S Reservoir St. Pomona,CA 91766

AMERICA
เปิดเรียน ครูสมาธิ รุ่น 11 อวิหา (ผู้ไม่เสื่อมจากสมบัติของตน)

*** เรียนออนไลน์ via Zoom ***
เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์

ปฐมนิเทศ 19 ส.ค.
ㆍPacific Time 2 p.m.
ㆍMountain Time 3 p.m.
ㆍEast Coast Time 5 p.m.
เปิดเรียน 21 ส.ค. เวลาเรียน
ㆍPacific Time 4 to 6 p.m.
ㆍMountain Time 5 to 7 p.m.
ㆍ East Coast Time 7 to 9 p.m.

*** เรียนที่สถาบันๆ เรียนเฉพาะวัน เสาร์ – อาทิตย์ ***
ปฐมนิเทศ 19 ส.ค. เวลา 09.00 น.
เปิดเรียน 26 ส.ค. เวลา 09.00 – 17.00 น.

สอบถามโทร. : (323) 685-2763, (714) 559-2265, (657) 456-1086

ประกาศเรื่องการปฏิบัติศีล ๘ ที่สถาบันฯ

WILLPOWER INSTITUTE SUYANO INTERNATIONAL

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ ต่างประเทศ

มีความยินดีแจ้งกัลยาณมิตร ศิษย์ใน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร ที่มีความศรัทธาในการปฏิบัติศีล ๘ ที่สถาบันฯ สามารถมาถือศีล ๘ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน (เดือนละครั้ง จากนี้ไป ซึ่งมีกำหนดเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 นี้ เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน คือวันอาทิตย์เย็น ถึงวันอังคารเช้า
สถาบันฯ สุญาโณ ตั้งอยู่ที่ 1567 S. Reservoir Street, Pomona, CA 91766 สถานที่เป็นสัปปายะ อาหารและน้ำมีจัดเตรียมให้ มีที่จอดรถเปีนส่วนตัว สะดวกปลอดภัย

กรุณาโทรติดต่อและสำรองชื่อผู้เข้าปฏิบัติศีลกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้น

สิ่งของสวนตัวที่ต้องเตรียมมา เครื่องนอน ชุดขาวตามสะดวก ฯลฯ

ติดต่อ คุณขนิษฐา ยุพเมฆ 213-258-8027 หรือ
คุณลินดา ประภาพัฒน์ 323-842-3558

ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

หลักสูตรครูสมาธิภาคภาษาอังกฤษปี 2019

ยังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ เปิดการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ

วันจันทร์ ถึง พฤหัสบดี (ภาษาอังกฤษ) เวลา 19:00น – 21:00น

ที่อยู่ 3507 E 7th St, Los Angeles, CA 90023

สามารถสมัครได้ที่สาขาหรือส่งอีเมลมาที่ info@willpowerinstituteusa.com